8. – 26. srpna 2022 dovolená – lékař i sestra

Pouze v neodkladných případech zástup. Dr. Trtková, Stará Role